potencjał

potencjał
• valence state ionization potential

Słownik polsko-angielski dla inżynierów. 2013.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Look at other dictionaries:

 • potencjał — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. mnż I, D. u, Mc. potencjałale {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} zbiór elementów rozumianych jako środki, które mogą zostać wykorzystane do realizacji jakiegoś celu : {{/stl 7}}{{stl… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

 • potencjał — m IV, D. u, Ms. potencjałale; lm M. y 1. «zasób możliwości, mocy, zdolności wytwórczej tkwiący w czymś; sprawność, wydajność, możliwość, zwłaszcza państwa w jakiejś dziedzinie, np. gospodarczej, wojskowej» Potencjał obronny danego państwa.… …   Słownik języka polskiego

 • Polnische Armee — Polnische Streitkräfte Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej Führung …   Deutsch Wikipedia

 • Streitkräfte Polens — Polnische Streitkräfte Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej Führung …   Deutsch Wikipedia

 • anoda — ż IV, CMs. anodaodzie; lm D. anodaod fiz. «elektroda mająca potencjał dodatni lub połączona z dodatnim biegunem źródła prądu elektrycznego» ‹z gr.› …   Słownik języka polskiego

 • biegun — m IV, D. a, Ms. biegunnie; lm M. y 1. zwykle w lm «wygięte półokrągło płozy przy kołyskach, bujających fotelach, zabawkach itp.» Bieguny kołyski. Koń na biegunach. 2. B.=D. przestarz. «szybki koń; rumak» Dosiąść bieguna. 3. fiz. «jeden z dwu… …   Słownik języka polskiego

 • biopotencjał — m IV, D. u, Ms. biopotencjałale fizjol. «napięcie elektryczne występujące w żywych komórkach i tkankach; potencjał bioelektryczny» Biopotencjał mózgu. ‹gr. + łac.› …   Słownik języka polskiego

 • biotyczny — «odnoszący się do żywych organizmów danego środowiska w odróżnieniu od nieożywionych abiotycznych» ∆ Czynniki biotyczne «żywe organizmy oddziałujące bezpośrednio lub pośrednio na inne organizmy (np. pasożyty w stosunku do swych żywicieli)» ∆… …   Słownik języka polskiego

 • dodatni — «mający wartość, nadający komuś lub czemuś wartość, świadczący o czyjejś wartości; korzystny, pozytywny» Dodatnia cecha. Dodatnie strony czegoś. Dodatni wynik badań. ∆ biol. Tropizm dodatni «wygięcie, zwrot łodygi, liści, korzenia rośliny lub… …   Słownik języka polskiego

 • gospodarczy — 1. «odnoszący się do gospodarki organizacji przemysłu, rolnictwa, handlu; ekonomiczny» Plany, przemiany gospodarcze. Polityka, strategia gospodarcza. Mapa gospodarcza. 2. «odnoszący się do gospodarki ogółu zakładów wytwórczych; związany z daną… …   Słownik języka polskiego

 • produkcyjny — produkcyjnyni «dotyczący produkcji, produkowania; przystosowany, przeznaczony do produkowania; wytwarzający, wytwórczy» Cykl, ciąg, plan produkcyjny. Hala, taśma, linia produkcyjna. Materiały, odpady produkcyjne. Narada produkcyjna. Osiągnięcia… …   Słownik języka polskiego

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”